Pozdrav slunci (Surya Namaskar)- historie, praxe a účinky

Podle tradičního pojetí je pozdrav slunci (Surya Namaskar) série poloh, která se obvykle provádí brzo ráno tváří k vycházejícímu Slunci za současné absorpce vitálních paprsků, hlubokého dýchání a vystavování jednotlivých částí těla sluneční záři. Vychází z védského uctívání Slunce jako božstva. Zvednutí paží vzhůru v Anjali mudře vyjadřující uctění či podřízení se vyšší síle se stalo součástí téměř všech druhů Suray Namaskár. Následuje předklon, při kterém se obě dlaně dotkají země, tím vyjadřujeme hlubokou úctu.

Pochopení historie a významu nám umožní přinést léčivou energii Slunce a spojení s božstvím do naší vlastní praxe.

shutterstock_85338712

HISTORIE

Po tisíce let hinduisté uctívali Slunce, které nazývají Surya, za fyzické i duchovní srdce našeho světa a stvořitele celého života samotného. Jedním ze způsobů, jak ctít Slunce, je prostřednictvím dynamické sekvence Surya Namaskar (známější jako Sun Salutation). Sanskrtské slovo Namaskar pochází ze slova Namas, což znamená „poklonit se“ nebo „obdivovat“. Z tohoto slovního kořenu pochází i známé gesto Namasté, které používáme v jógových lekcích. Každý pozdrav slunci začíná a končí spojením dlaní před srdcem. Toto umístění není náhodné, protože jen srdce může znát pravdu. Surya Namaskar je součástí pravidelného ranního rituálu modlitby a uctívání. Je to modlitba k pánu Slunce (Lord of Surya), Boha zdraví.

Už od pradávna lidé uctívali Slunce jako přirozený zdroj naší existence. Lidé byli dříve více spojeni s přírodou. Dnešní člověk ztratil do určité míry schopnost rozumět přírodě. Současné hledání nevyčerpatelného zdroje energie však znovu obrací pozornost lidí ke Slunci jako zdroji budoucí síly a energie. Uvědomělý člověk si však nyní začíná opět všímat, že Slunce bylo a je zdrojem veškeré energie, kterou vnitřně i vně spotřebovává. Jogíni se v minulosti po ranních meditací vždy obraceli k vycházejícímu Slunci, praktikovali před ním hlubokou Pránájámu, recitovali příslušné mantry a klaněli se před Sluncem, které považovali za božstvo. Mantry zahrnovaly mocnou Gayatri mantru, která je věnována slunečnímu božstvu Savitarovi. V mantře je Slunce označováno jako Savitar, zdroj osvobození a vykoupení.

V moderních dobách vznikl z těchto starých uctívajících rituálů vyvážený vzorec pohybů, který dnes nacházíme v hathajóze. Jednou z nejpopulárnějších tvoří Surya Namaskar popularizovaná králem z Aundhy.

V srpnu roku 1938 přinesl londýnský časopis New Chronicle sérii článků o Surya Namaskar , doplněnými fotografiemi syna krále Pratinidhu, který studoval v Londýně práva. Článek se stal velmi populární a byl přetištěn do mnoha britských i indických novic a časopisů. Lidé následně psali do novin a potvrzovali blahodárnost účinku Surya Namaskar na zdraví. Ve stejném roce pak král z Aundhy vydal knihu ,,Cesta ke zdraví v 10 bodech“. Tato kniha a novinářská publicita vynesla Surya Namaskár do centra pozornosti jógové veřejnosti. Tato popularita ještě vzrostla, když byla takto sestava přijata rišikéšskými ,,sádhaks“ do denní praxe, byla mírně modifikovaná a rozšířila se po světe.

Dalším, kdo popsal sekvenci pozdravu slunci byl Krishnamacharya, který je považován ze otce moderní hatha jógy. Ve svém učení předal tuto sekvenci svým žákům ( B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois, Indra Devi), kteří se podíleli na tom, že se Surya Namaskar stal nedílnou součástí moderní praxe.

Existuje několik sekvencí pozdravu slunci. Zde na obrázcích najdete 2 nejčastější.

shutterstock_397763692

PRAXE

Pozdrav Slunci je modlitba v pohybu. Umožňuje nám používat tělo jako nástroj vyššího vědomí, abychom mohli získat moudrost a znalost. Existuje dvanáct jmen pro Slunce v sanskrtu. Surya Namaskar se skládá z 12 pozic vykonaných postupně. Když skončí jedno kolo, začíná další kolo. Starověcí jogíni učí, že každý z nás replikuje svět, který zahrnuje řeky, moře, hory, pole, hvězdy, planety, Slunce a Měsíc. Vnější Slunce, jak tvrdili, je ve skutečnosti znakem našeho „vnitřního slunce“, které odpovídá našemu jemnému nebo duchovnímu srdci. Zde je místo vědomí a vyšší moudrosti a v některých tradicích i bydliště ztělesněného Já .

Když zvedáme ruce k nebi a následně se klaníme k zemi, ctíme zemi, nebesa a celý život mezi tím, který je vyživován dechovým cyklem. Když zvedneme ruce ze země, znovu protínáme atmosféru a dosáhneme k obloze. Když vrátíme ruce zpět před hrudník, do gesta Namasté, shromáždíme prostor zpět do našeho srdce a dechu, uznáváme tím, že naše tělo tvoří středový bod mezi nebem a zemí.

 

Surya Namaskar může být praktikován v kteroukoliv denní dobu. Ale nejlepší čas je brzy ráno. Uvádí se hodinu před východem slunce. Tento čas je nazýván ,, Brahma muhurta“- čas Boha . Mysl bývá v tomto okamžiku nejvíce klidná a čistá. Podle ayurvédy bychom měli každý den vstávat v tento čas.

Pro většinu z nás je brzy ráno jedinou denní dobou, kdy můžeme být sami, bez požadavků a rozptýlení. Je to čas, který nám dovolí zažít vnitřní klid, nabízí nám energii a dává našemu dnu větší rozměr. Surya Namaskar je perfektní ranní praxe, která probouzí tělo, zaměřuje se na mysl a spojuje se s pocitem vděčnosti za nový den.

Pokud cvičíme Surya Namaskar bez konkrétního Slunce či v zimě,  představte si zářivé slunce uvnitř sebe, v oblasti srdce. Součástí Suray Namaskar je být schopný vidět slunce uvnitř sebe.

ÚČINKY:

  • odstraňuje tělesné a duševní napětí
  • zlepšují oběh
  • stimuluje nervový systém
  • zvyšuje tělesné teplo
  • uvolňuje klouby a promazává je nitrokloubní tekutinou.
  • nabízí velkou flexibilitu vaší páteři.
  • formuje a posiluje svaly břicha, pánve a páteře
  • dýchání je regulováno, což uklidňuje mysl.
  • pokud se cvičí pomalu, má uklidňující účinek.
  • pokud se cvičí energicky, je to povzbuzující.

TIP NA ZÁVĚR:

Z počátku je potřeba cvičit všechny pozice velmi pomalu, naučit se je cvičit správně. Můžete začít např. 2 sestavami každý den a postupně zvyšujte až  na 10 opakování.

 

Tradiční ,,rišíkéšskou“ variantu Surya Namaskár najdete zde!!

shutterstock_635361296
fotografie: Shutterstock.com

 

Radka Holická
Jsem fyzioterapeutka a lektorka jógy v jednom. Díky této skvělé kombinaci jsem našla metodu jak sebe a své pacienty zbavit bolestí zad a pohybového aparátu obecně. Mou snahou je předat tyto informace dalším lidem a ukázat jim, že se pomoci jednoduchých cviků a změn mohou zbavit bolestí. V roce 2016 jsem otevřela vlastní centrum YoFyz v Olomouci, ve kterém pořádám lekce jógy, workshopy a kurzy pro širokou veřejnost, učitele jógy a fyzioterapeuty. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře