MGR. RADKA HOLICKÁ

 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • 2.lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  2008-2010, magisterský program fyzioterapie
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého
  2005-2008, bakalářský program fyzioterapie
 • Střední zdravotnická škola Kroměříž
  2001-2005, obor všeobecná sestra
 • YoFyz centrum Olomouc
  2016-dosud, fyzioterapeutka, lektorka jógy, lektorka kurzů pro fyzioterapeuty a učitele jógy
 • Fakulta Zdravotnických věd UP
  2013-2018, odborný asistent pro výuku oboru fyzioterapie
 • Fakultní nemocnice Olomouc
  2013-2017, fyzioterapeutka
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
  2013, fyzioterapeutka
 • Fakultní nemocnice Motol
  2008-2012, fyzioterapeutka a lektorka skupinových cvičení
 • Therapy Tilia Praha
  2009-2010, fyzioterapeutka

ABSOLVOVANÉ KURZY

FYZIOTERAPIE

 • Diagnostika a terapie funkce dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie (2022, Lucie Kinclová, Brno)
 • Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie (2022, Lucie Kinclová, Brno)
 • Pánevní dno- úvodní díl (2022, Groofy, Brno)
 • Fascial manipulation Stecco masterclass I.+II. (2019, Rehaeduca Praha)
 • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (2018, Rehaeduca Praha)
 • Koordinačně zátěžová kinezioterapie část A (2018, Rehaeduca Praha)
 • Fascial manipulation Stecco Level I. a II. (2017, Rehaeduca Praha)
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře A-D (2012, 2017, Praha)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (2017, Petr Bitnar, Bratislava)
 • Vojtova reflexní lokomoce pro dospělé pacienty (2016, RL-Corpus Olomouc)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (2014, Petr Bitnar, Praha)
 • Metoda Ludmily Mojžíšové I.-IV. (2012, Hana Volejníková, Dobřichovice)
 • Techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace, mobilizace páteře a periferních kloubů (2012, Šárka Hanušová, Praha)
 • Terapie ramenního kloubu z pohledu BPP dle Čápové (2012, Jimramov)
 • Medical Taping Concept –kineziotaping (2010, Praha)
 • Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence (2009, Instruct Praha)
 • Kurz pevného tapingu (2009, Stanislav Flandera Praha)
 • Kurz komplexní terapie krční páteře (2009, Monáda Praha)
 • Kurz komplexní terapie ramene (2009, Monáda Praha)
 • Kurz komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence (2008, Monáda Praha)

JÓGA

 • Relaxační a meditační techniky I.-III. (2022-2023, Poweryoga Akademie, Praha)
 • Kurz restorativní jógy ( 2019, Poweryoga akademie Praha)
 • Principy zdravého pohybu a jóga jako terapie (2019, Lenka Oravcová, Poweryoga akademie Praha)
 • Neo yin yoga (2017, Olomouc)
 • Asistentka ve výuce s učitelem Deepem Kumarem (2017,2018, Olomouc)
 • Těhotenská jóga (2017, Poweryoga akademie Brno)
 • Pránajáma a joga nidra (2017, Poweryoga akademie Praha)
 • E-RYT 200hours, Yoga teachers training (2015, Siddhi yoga, Goa, Indie)
 • Instruktor hathajógy (2014, Poweryoga akademie Praha)
 • Jóga ve fyzioterapii (2011-2014, Hlavice)