VYUŽITÍ JÓGY  VE FYZIOTERAPII

Cílem kurzu je seznámit posluchače s možností využití jógy v rámci fyzioterapie u různých poruch pohybového aparátu (vertebrogenní diagnózy, poranění a bolesti kyčelních, kolenních, ramenních kloubů), u neurologických diagnóz, respiračních onemocnění a dalších interních onemocnění či přidružených psychických obtíží (stres, úzkost, deprese). Důraz je kladen na praktický nácvik správného provedení vybraných pozic tak, aby měly terapeutický efekt a byly provedeny podle současných fyzioterapeutických trendů (neutrální nastavení páteře a kloubů, aktivace hlubokého stabilizačního systému, izolovaný pohyb). Posluchači se seznámí s využitím jógových pomůcek (pásků, bloků, bolsterů, židlí) pro usnadnění správného provedení daných pozic a naučí se, jak manuálně pacientovi dopomoci dosáhnout požadované pozice. Součástí praktické části i je nácvik základních jógových dechovách technik a ukázka vedení lekcí jógy. 

OBSAH KURZU

TEORETICKÁ ČÁST

 • Základní principy jógy- definice jógy, cíl jógy, základy jógové filozofie
 • Historie a současnost jógy – moderní pohled na jógu, vědecké výzkumy a postavení jógy v medicíně
 • Jógová terapie a její složky
 • Strategie léčby vertebrogenních poruch pomocí jógy
 • Pojivová tkáň a jógové techniky k jejímu ovlivnění
 • Zranění v józe a jejích prevence

PRAKTICKÁ ČÁST

 • Praktický nácvik vybraných pozic z následujících skupin: předklony, záklony, rotační pozice, balanční pozice, stojné pozice- vybrané pozice z každé skupiny
 • Důraz na funkční propojení svalů, neutrální postavení kloubů v jednotlivých pozicích a izolovaný pohyb v kloubech
 • Modifikace pozic dle klinického stavu pacienta: jednoduché až pokročilé nastavení v pozicích
 • Dosažení požadovaného terapeutického efektu-tj. automobilizace, protažení měkkých tkání a svalů, posílení klíčových svalů
 • Využití pomůcek (bloky, pásky, bolstery, židle) k usnadnění pozic a dodržení základních terapeutických principů (napřímení páteře, aktivace požadovaných svalů, neutrální postavení kloubů, izolovaný pohyb v kloubech)
 • Manuální asistence v jednotlivých pozicích
 • Nácvik základních dechových jógových technik
 • Ukázková lekce jógy zaměřená na uvolnění pasivních struktur pohybového systému a lekce pro zdravá záda

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 • Místo konání:
  YoFyz centrum, Masarykova třída 44, Olomouc
 • Datum konání:
  není vypsaný termín- můžete se dole přihlásit do seznamu zájemců
 • Kapacita:
  14 účastníků
 • Časový harmonogram:
  pátek a sobota 9-17.30 hod (pauza na oběd), neděle 9-14 hod
 • Lektorka:
  Mgr. Radka Holická
 • Cena:
  5500Kč/4900Kč studenti fyzioterapie (v ceně skriptum, online jógové programy, drobné občerstvení)
 • Kontakt:
  ra.holicka@gmail.com

POKUD SI PŘEJETE PŘIHLÁSIT SE DO SEZNAMU ZÁJEMCŮ A ZÍSKAT PŘEDNOSTNĚ INFORMACI O VYPSÁNÍ DALŠÍHO TERMÍNU VYPLŇTE SVÉ ÚDAJE: